Casolem

ia a mes a mes

participem en la dinamització de l’economia local i de lazona. Treballem en circuits curts, directament amb els productors per a obtenir preus competitius sense intermediaris, especialment amb els productors agrícoles ecològics de l'entorn amb qui planifiquem collites conjuntament.

oferim el serveis d’acollida, casals d’estiu, tallers, formació continuada, assessoria alimentària i pedagògica i divulgació de continguts d’interès.